Saturday Night Live

Kim Lichtenstein, Martin Nygren, Tomas Brenning, Börje Rudenstål, Johan Nilsson

Martin Nygren

Johan Nilsson

Kim Lichtenstein

Martin Nygren, Tomas Brenning

Börje Rudenstål

Martin Nygren

Johan Nilsson

Members of the press invovled in quick-draw

Börje Rudenstål

Kim Lichtenstein

Martin Nygren

Martin Nygren

Kim Lichtenstein, Johan Nilsson

Johan Nilsson

Handrecords after game

Kim Lichtenstein, Johan Nilsson

Cheers!

©2003 SWAN Games Company. All rights reserved.     Legal Notices